DUZTECH AB tillhandahåller lösningar för dammbekämpning

DUZTECH AB tillhandahåller lösningar för dammbekämpning.

VÅRA PRODUKTER arbetar med vatten. En dimma av mikrovattendroppar (optimerade till rätt storlek) sprutas ut för att binda dammet på marken eller i luften. 
VI ERBJUDER DIG kunskap, hårdvara, systemdesign och support inom området dammbindning / dammbekämpning, inom och utomhus. Normalt arbetar Duztech med vattenkanoner och / eller fasta system med olika munstyckskonfigurationer.

Designade, konstruerade och monterade i Sverige. Våra produkter är tekniskt marknadsledande och företaget har en djup kunskap om design och tillverkning av maskiner för dammbindning / dammbekämpning.

ATT ARBETA MED MILJÖN

Vi använder modern teknik för att göra miljön bättre. Vi satsar mycket på utveckling av energieffektiv utrustning för dammbindning. Under arbete förbrukar utrustningen ett minimum av kraft och endast vatten och luft används i processen.