RAINCANON & DUZTECH - Tillhandahåller lösningar för dammbekämpning

Med över 15 års erfarenhet utvecklar och tillverkar Duztech som numera ägs av Raincanon både mobila och fasta lösningar för effektiv dammbekämpning åt kunder och återförsäljare världen över. 

Modern teknik och stor flexibilitet gör att våra system och produkter går att applicera på en mängd olika branscher och för att lösa problem med damm på flera olika sätt. Du hittar mer information kring detta under sektionen under produktsektionerna. Hittar du inte svaret där, eller vill diskutera en specifik lösning eller ett specifikt problem får du gärna höra av dig. Du hittar kontaktuppgifter i botten på sidan! 

Några affärsområden där våra produkter ofta behövs

GRUVINDUSTRIN - RIVNING - STENKROSSAR - HAMNAR - KOLGRUVOR - STÅLVERK - ÅTERVINNING

-------

LÄS MER OM VÅRA OLIKA SYSTEM

VÅRA PRODUKTER arbetar med vatten. En dimma av mikrovattendroppar (optimerade till rätt storlek) sprutas ut för att binda dammet på marken eller i luften. 
VI ERBJUDER DIG kunskap, hårdvara, systemdesign och support inom området dammbindning / dammbekämpning, inom och utomhus. Normalt arbetar Duztech med vattenkanoner och / eller fasta system med olika munstyckskonfigurationer.

Designade, konstruerade och monterade i Sverige. Våra produkter är tekniskt marknadsledande och företaget har en djup kunskap om design och tillverkning av maskiner för dammbindning / dammbekämpning.

ATT ARBETA MED MILJÖN

Vi använder modern teknik för att göra miljön bättre. Vi satsar mycket på utveckling av energieffektiv utrustning för dammbindning. Under arbete förbrukar utrustningen ett minimum av kraft och endast vatten och luft används i processen.