Information med anledning av COVID-19.

Information med anledning av COVID-19.

Duztech följer situationen kring coronaviruset noggrant. Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa spridningen av viruset. Vi följer nationella regler för hälsovård och WHO:s vägledning.

Hälsa och säkerhet för våra medarbetare, kunder och partners förblir vår högsta prioritering och vi arbetar aktivt för att säkerställa att vi minimerar risker relaterade till spridningen av COVID-19.

Duztech tillämpar därför följande förebyggande skyddsåtgärder:

  • Om du känner dig sjuk eller har varit i kontakt med någon som är sjuk under de senaste 14 dagarna, ber vi dig att vänligen inte gå in i Duztechs lokaler. Detta gäller för våra medarbetare, kunder och partners.
  • Vi har tillämpat nödvändiga reserestriktioner. Det innebär även att våra medarbetare uppmanas avstå alla resor som inte är affärskritiska.
  • Vi tillämpar ”social distansering” där man i största möjliga mån undviker nära kontakt mellan personer för att minimera risken för smittspridning.
  • Utifrån nationella direktiv har vi vidtagit lämpliga åtgärder och uppmanar våra medarbetare att arbeta hemifrån i den mån det är möjligt för att minska risken för exponering.
  • Vårt primära mål med de här insatserna är att hålla våra medarbetare säkra, men också för att se till att verksamheten kan fortlöpa.

Vi vill försäkra er om att vi anpassar vår verksamhet efter de utmaningar som den rådande situationen skapar för att kunna fortsätta möta våra kunders behov och fortsätta leverera produkter och tjänster trots de extraordinära omständigheterna som skapas av corona viruset.

Samtidigt arbetar vi också för att hjälpa våra kunder behålla kontinuitet i sina verksamheter.

Vi är tacksamma för er förståelse. Vi finns här för att hjälpa och stötta våra medarbetare, kunder och partners under den här utmanade tiden.

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta din lokala säljkontakt.

Duztech.