Spray

DUZTECH Spray maskiner är byggda för att spruta vätskor för t.ex. desinfektion eller luktkontroll. Flödeshastigheten är låg och därmed hålls fuktinnehållet lågt. Vätskan fördelas över ett brett område. Kontakta din säljare för mer information.

På grund av den nuvarande situationen med coronavirus som orsakar COVID-19 infektion erbjuder vi möjligheten att använda maskinerna i vår spraykategori för desinficeringsändamål.