UF-range

Dammbekämpning inomhus, fuktning och kylning

UF-serien (ultrafin dimma) är lämplig för inomhus dammbekämpning, befuktning och kylning. UF-serien kan bekämpa extremt små dammpartiklar och vattenförbrukningen är minimal. Den arbetar med högt vattentryck (50-100 bar) vilket är den mest kostnadseffektiva metoden för att uppnå luftfuktning.

UF-serien genererar en vattendimma med droppstorlekar 1-20 mikron med en genomsnittlig droppstorlek på 5-10 mikron beroende på val av munstycken. (mycket små droppar).

Droppstorlek: 1-20 mikron
Genomsnittlig droppstorlek: 5-10 mikron

2017-12/1513607884_img-2237
2017-12/1513607885_img-2236
2017-12/img-2235