The system

Användningen av automatisering, att arbeta med vinden och bevaka mängden dammpartiklar sparar energi vilket gör Duztech AUTOMATIC Dust Control System mer miljövänlig än standardlösningar på marknaden. Användningen av en smart automatisk fläktkanon med vindstyrning ökar kastlängden drastiskt! Mätningar visar att kastlängden kan öka så mycket som tre gånger jämfört med en manuell fläktkanon på marken. Om den kombineras med Duztech HS System för fast drift vid kritiska punkter, har systemet en effektivitet på upp till 90%. Sensorer som gör det möjligt för systemet att märka vind- och väderförhållanden tillsammans med dammpartiklar i omgivande luft gör Duztech Dust Suppression system ett självklart val för dig!

2018-01/system1
2018-01/system2